Mijn nieuwe website is live! Heb je vragen of wil je meer informatie?

Volg dan deze link: Nieuwe website!!. Ik hoor graag van je!

 

 

 

Uw energieprestatie-adviseur uit Zeeuws-Vlaanderen.

Ik voorzie uw bestaande woning van een energielabel

volgens de NTA 8800 methode en de beoordelinsrichtlijn BRL 9500-W.

 

Hoe minder fossiele energie de woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste.

De energieprestatie van een gebouw wordt vastgesteld met de bepalingsmethode NTA88oo. Deze methode is gebaseerd op de Europese CEN-normen.
 

 

Energielabel woningen verplicht

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Dat geeft de woningeigenaar handelingsperspectief. Hiermee kan de woning verder worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het wooncomfort toenemen.

 

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Er gelden enkele uitzonderingen en die vindt u op de webpagina Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?. Een koper of huurder ziet in de registratiedatabase EP-online of op de website Zoek je energielabel of voor het betreffende adres al een geldig energielabel geregistreerd is.

 

Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer de woning te koop of te huur wordt aangeboden door middel van advertenties in commerciële media. Een afschrift van het energielabel is nog beter dan alleen de informatie over de labelklasse. Dat geeft inzicht in de verbeteropties en dat is wel handig als u de verduurzaming van uw woning uit uw hypotheek wilt financieren.

 

Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?

Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering verplicht. Een energielabel is niet verplicht voor onder andere kerken, moskeeën en beschermde monumenten.

 

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van:

 • Woningbouw, zoals woningen en appartementen.

 • Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg en overheidsgebouwen.

 

Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:

 • Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

 • Gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën.

 • Vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2.

 • (Agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking, bijvoorbeeld fabriekshallen.

 • Gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn, zoals bouwketen, noodwinkels en noodlokalen bij scholen.

 • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik.

 • Gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages

 

Aanvraag en advies

Voor het registreren van een energielabel komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen en vervolgens een energieprestatieberekening te maken. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren.

 

Na registratie door een energieadviseur ontvangt u een afschrift van het energielabel van de energieadviseur. U als woningeigenaar downloadt uw eigen energielabel via de website MijnOverheid. De energielabels vindt u na de registratie terug in de registratiedatabase EP-online en op de website Zoek je energielabel. Bij verkoop is het label dat staat geregistreerd in EP-online altijd leidend.

 

Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen als de bepalingsmethode verandert. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet op het moment dat de bepalingsmethode verandert. Als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan.

 

 

Stappenplan aanvraag energielabel voor woningen

 • Meld u aan via het het tabblad contact bovenaan in de header.
 • Wij Bevestigen de aanvraag, geven u een passende offerte en plannen samen met u een afspraak in.
 • De EP-adviseur neemt de woning ter plaatse op. Voor deze woningopname moet u aanwezig zijn. Zorg daarnaast dat u zoveel mogelijk informatie van het huis beschikbaar heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwtekeningen en/of documentatie/facturen van zonnepanelen.
 • De EP-adviseur registreert de energieprestatieberekening in de registratiedatabase. Na registratie in de EP-online is het mogelijk dat hij het afschrift van het energielabel per mail naar u toestuurt. Wilt u het afschrift downloaden? Dit regelt u via de website MijnOverheid.

 

Boete en handhaving

Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment (oplevering, verhuur en verkoop van het huis) riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes per situatie vindt u op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

 

Bepalingsmethode energielabel

De bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen is de NTA 8800. Deze methode wordt gebruikt voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen, bestaand en nieuw. Voor het bepalen van een energielabel zijn de volgende normen en documenten van belang:

 • NTA 8800
 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

 

 

Energielabel bij recreatiewoningen

Bij de verkoop of verhuur van een recreatiewoning is het doorgaans verplicht een geldig energielabel beschikbaar te stellen. In de regelgeving bestaan enkele uitzonderingen hierop. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening

 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2. Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen

 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn

 4. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.

 5. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.

 • De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben.